İngiltere'de Lise Eğitimi

İngiltere’de alınan lise eğitiminin dünyanın her yerinde geçerliliği vardır. Bir eğitim yılı toplam 10 aydan oluşur ve Eylül-Ekim, Eylül-Nisan ve Nisan-Temmuz olarak üç döneme ayrılır. İngiltere’de Özel Lise Hazırlık Okulları, Özel Gündüz Liseleri, Devlet Kolejleri ve Özel Gündüz ve Yatılı Devlet Liseleri olmak üzere 4 farklı lise çeşidi bulunmaktadır. Özel Lise Hazırlık Okulları yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere 8 – 13 yaş arası öğrencilere uygulanır ve konaklama olarak öğrenci yurtlarını esas alırlar. Özel Gündüz liseleri en yaygın bilinen ve en prestijli olan eğitim kurumlarıdır, İngiliz Hükümeti ve Bağımsız Okullar Birliği tarafından düzenli bir şekilde denetlenirler ve yabancı öğrencilere açıklardır. Devlet Kolejleri ise 16-19 yaş aralığındaki yalnızda çok başarılı olan öğrencileri kabul eder.  Son olarak ise Özel Gündüz ve Yatılı liseleri en yaygın tanınan eğitim kurumlarıdır, yalnızda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden öğrencileri kabul eder. Yukarıda belirtilen her değişik lise çeşidi için bir yıllık eğitim ücreti 50.000 TL, 65.000 TL, 42.000 TL ve 40.000 TL’dir.

Öğrenciler lise eğitimlerinin ilk iki senesinin sonunda GCSE (International General Certificate of Secondary Education) diplomasını kazandıktan sonra son iki senelerini A level diploması alacak şekilde tamamlarlar. GCSE toplam 5 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemde 40 farklı meslek dalından toplam 9 seçmeli ders vardır ve A level diploması almak için eğitimlerine devam etmeden önce öğrencenin 5 seçmeli dersi tamamlaması beklenir. GCSE programında zorunlu dersler genellikle Matematik, Fen ve İngilizceden oluşurken Dil, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Yaratıcı Teknik ve Mesleki çalışmaları içeren seçmeli dersler de bulunmaktadır. Iki yılın sonunda öğrenciler GCSE merkezi sınavına girerler ve derecelendirirler. GCSE’den sonra üniversite öncesi geçiş olarak en çok tercih edilen sistem A level’dır. Öğrenciler ikinci senenin sonunda en az 3 modul ders almalıdırlar. A level’ın ilk senesinin sonunda girilen merkezi sınavdan sonra AS level (Advanced Subsidiary) alınır ve ikinci senenin sonundaki merkezi sınavda başarılı olduktan sonra da öğrenci A level Diploma programını tamamlar.

  

Kanada'da Lise Eğitimi

Yaşam standartlarının ve kalitesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Kanada’da ki tüm liseler MEB tarafından onaylıdır. Kanada’da lise eğitimi tam gündür (08.30-15:20) ve Quebec dışında tüm bölgelerde eğitimin ana dili İngilizcedir. Genel ders listesi İngilizce, Fransızca, Ispanyolca, Almanca, Latince, Matematik, Fizik, Kimya, Hukuk, Bilgisayar, Muzik, Drama, Beden Eğitimi vb. olarak sıralandırabilir. Öğrencilerin isteklerine göre aile yanında veya yurtta konaklama şansları vardır. Konaklama dahil okul ücretleri ise 22.000 CAD ve 60.000 CAD arasındadır.

.